Tag: nauka

Podręczniki do liceum – na co zwrócić uwagę?

Liceum wiele osób określa jako najpiękniejszy okres życia. To etap najbardziej intensywnego rozwoju, stopniowego wkraczania w dorosłość. Szkoła średnia to czas pierwszych miłości, barwnych przyjaźni i licznych rozrywek. Jednocześnie to moment, w którym należy przygotowywać się do egzaminu dojrzałości, utrwalać wiedzę przyswojoną przez cały proces edukacji. By zachęcić młodzież do nauki i uczynić powtórki do matury bardziej efektywnymi, warto zadbać o odpowiedni dobór podręczników szkolnych. Większość ludzi jest wzrokowcami, więc podręczniki, w których wyraźnie wyróżnione są najistotniejsze informacje, są dużym ułatwieniem. Komfort nauki poprawiają też ilustracje.

Języki obce

Znajomość języków obcych współcześnie traktowana jest jako niezbędna. Warto więc skupić się na odpowiednim doborze podręczników do języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Serią wartą zainteresowania jest Matura Focus pod redakcją Sue Kay, Vaughana Jonesa, Bartosza Michałowskiego i Daniela Brayshawa. W książce pojawiają się teksty zbliżone do maturalnych, których tematyka w dużej mierze pokrywa się z zainteresowaniami uczniów i tematami często pojawiającymi się na egzaminie dojrzałości. Podręcznik zawiera też słowniczek wyrażeń pojawiających się w poszczególnych działach, rozdziały poświęcone zagadnieniom gramatycznym oraz zadania przeznaczone do wykonywania po przesłuchaniu nagrania z płyty. Seria pozwala rozwijać uczniom wszystkie umiejętności potrzebne podczas nauki języka obcego. Jest usystematyzowana, ważne zagadnienia są ujęte w ramki, a kolorowa strona graficzna czyni podręczniki Matura Focus bardziej atrakcyjnymi dla uczniów.

Matematyka

Przedmiot ten wielu uczniom przysparza trudności, a nawet staje się przyczyną niezdanej matury. Niezbędnym więc jest, by podręczniki do liceum były dobrze dobrane również w zakresie matematyki. Powinny zawierać zarówno informacje teoretyczne odnoszące się do przerabianego zagadnienia, jak i zadania, które pomogłyby uczniom utrwalić zdobywaną na lekcjach wiedzę.

Język polski

Język polski to jeden z trzech przedmiotów obowiązkowych na maturze. By dobrze zrozumieć omawiane na lekcji lektury oraz zagadnienia teoretycznoliterackie, uczeń potrzebuje podręcznika, który zawierać będzie najistotniejsze fragmenty omawianych tekstów, genezy ich powstania oraz przybliżone życiorysy autorów. W podręczniku do języka polskiego powinny też pojawić się zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wskazówki, jak pisać prace maturalne – rozprawkę, interpretację, wypowiedź argumentacyjną oraz interpretację porównawczą. Serią, która spełnia wszystkie te wymogi, jest „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”. Podręczniki z serii są odpowiednie zarówno dla uczniów, którzy przygotowują się do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, jak i dla tych, którzy planują wybrać poziom rozszerzony.

Dla małych odkrywców

Gdy dzieci mają dziesięć lat, przejawiają już zainteresowania konkretnymi dziedzinami. Widać, które z nich bardziej pasjonują się rzeczami humanistycznymi, a które ścisłymi. Powoli zgłębiają tajniki wiedzy i szukają odpowiedzi na pytania, które błąkają się po ich głowach. Nie bez znaczenie zostaje tu edukacja szkolna i książki, z których korzystają maluchy. Doskonałą propozycją dla ciekawych świata dzieci jest Nasza Szkoła podręcznik do klasy trzeciej.

Krok po kroczku

Wszyscy doskonale wiemy, że przyswajanie sobie informacji przez małe dzieci nie jest dla nich prostym zadaniem. Dlatego też nauczyciele i twórcy podręczników powinni im to jak najbardziej ułatwić. Wiele leży w rękach szkolnych belfrów, którzy w taki sposób powinni prowadzić zajęcia, aby były one proste, logiczne i zrozumiałe dla uczniów. Ważną pomocą są podręczniki z serii Nasza Szkoła, które zostały w taki sposób opracowane, aby przedstawiać maluchom wiedzę z konkretnych zakresów. Składają się one z czterech części, w których znajdziemy karty pracy z matematyki oraz edukacji zintegrowanej. Wszystko po to, aby dzieciom nie myliło się to, o czym dowiadują się podczas lekcji.

Dla wymagających dzieci

Dzieci znacznie bardziej wolą zabawę i gry niż siedzenie w szkolnej ławce i naukę. Dlatego też odpowiedzialność za ciekawy przebieg zajęć leży w rękach twórców szkolnych podręczników, którzy powinni w taki sposób skomponować wszystkie treści, aby były one interesujące i przykuwające uwagę. Książki z serii Nasza Szkoła zawierają wiele różnorodnych tematów, dzięki czemu każda lekcja odbywa się pod kątem poznawania trochę odmiennej dziedziny nauki. Krótkie rozdziały, skondensowana treść oraz wiele rysunków i ilustracji to to, czego potrzebują maluchy najbardziej. Więcej zapamiętują, gdy widzą wykresy, grafy i obrazki, niż długie zdania i nudne sformułowania.

Arsenał ciekawych informacji

Gdy nasze dzieci wybierają się do trzeciej klasy szkoły podstawowej, mają już za sobą dwa lata edukacji. To wystarczająco, aby w pełni się zaaklimatyzować w nowym dla nich środowisku. Rzadko zdarzają się im stresujące zajęcia, a coraz częściej pojawiają się interesujące lekcje, które rozbudzają dziecięce zainteresowania i umiejętności. Podręczniki do klasy trzeciej z serii Nasza Szkoła dostarczają wszystkich niezbędnych informacji, które powinny znać dziesięcioletnie dzieci. Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, gramatyki, literatury, historii, przyrody i zajęć artystycznych pozwala zaznajamiać się ze wszystkimi zjawiskami występującymi w świecie. To rzetelne przygotowanie pod dalsze lata nauki, kiedy to dzieci zaczną uczyć się już konkretnych, tematycznych przedmiotów.